Zemesgrāmatas nodevas un tiesību nostiprināšana

Nekustama īpašuma pirkšanas un pārdošanas procesā ir nepieciešams izmantot dažādu informāciju no Zemesgrāmatas. Latvijā par īpašuma tiesību un citu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir maksājamas zemesgrāmatas nodevas.
Tātad, iegādājoties nekustamo īpašumu, kā likumā “Pa nekustama īpašuma nodokli” minēta obligāta prasība ir reģistrēt savas īpašumtiesības zemesgrāmatā. MK noteikumos “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” nosaka, ka par īpašuma tiesību nostiprināšanu fiziskām personām ir jāveic valsts nodeva - 1.5% apmērā no darījuma summas.

Kopš 2022. gada 1. janvāra maksimālais īpašuma tiesību nostiprināšanas nodevas apmērs fiziskai personai
ir 50 000 EUR, ja:

  • Nekustamais īpašums iegūts uz līguma vai dāvinājuma veidā;
  • Nekustamā īpašuma izsoles gadījumā, pamatojoties uz tiesas lēmumu;

Ir gadījumi, kad nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas likmes var atšķirties:

  • Par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā personām līdz trešajai radniecības pakāpei par katru nekustamo īpašumu tiek piemērota procentu likme 0,5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības;
  • Nekustamo īpašumu atsavinot uz dāvinājuma līguma pamata - 3%;
  • Personām, kas nekustamo īpašumu ieguvušas izmantojot valsts sniegto palīdzību īpašuma iegādei vai būvniecībai, valsts nodeva ir 0,5%, ja īpašuma vērtība nepārsniedz 100 000 EUR un 500 EUR+1,5% īpašuma vērtībai pārsniedzot 100 000 EUR;

Jāņem arī vērā, lai jauno īpašnieku tiesības varētu reģistrēt zemesgrāmatā, jābūt nomaksātam nodokļa pamatparādam.

Ar konkrētu informāciju, kas skar Jūsu īpašuma pirkšanas vai pārdošanas izmaksām un nodevām ir iespējams iepazīties Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sadaļā "Ar zemesgrāmatām saistītās nodevas".
Lai uzzinātu iespējamo nodevu, kas saistītas ar Jūsu nekustamā īpašuma pārdošanu vai vēlamā iegādi, vienkāršākais veids ir izmantojot pakalpojumu Zemesgrāmatas nodevas kalkulators.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi sakarā ar zemesgrāmatas nodevām, Droši zvaniet vai rakstiet, vai sazinieties ar mums kontakformā.