Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Saeima pieņem nozīmīgus grozījumus Zemesgrāmatu likumā: samazina nodevas un vienkāršo būves ierakstīšanu
Clock2021-07-01 https://lastatic.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com

Saeima pieņem nozīmīgus grozījumus Zemesgrāmatu likumā: samazina nodevas un vienkāršo būves ierakstīšanuCeturtdien, 10. jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Zemesgrāmatu likumā, kuri paredz vienkāršot ar būves ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā saistītās procedūras, un Saeimas deputāta Gata Eglīša priekšlikumu valsts nodevas apmēru samazināšanai par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: “Ar pieņemtajiem grozījumiem esam atvieglojuši būves ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā, tāpat arī samazinājuši zemesgrāmatu nodevas. Attiecīgie grozījumi būtiski mazina administratīvo un finansiālo slogu kā nekustamā īpašuma īpašniekiem, tā arī īpašuma ieguvējiem."

Turpmāk par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā fiziskai personai līdzšinējo 2% vietā būs jāmaksā valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu 1,5% apmērā no īpašuma vērtības, savukārt juridiskai personai par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu līdzšinējo 6% vietā tagad būs jāmaksā 2% no īpašuma vērtības.

Attiecībā uz zemesgrāmatu nodevas apmēra samazināšanu J.Bordāns norāda, ka tas pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju plānus iegādāties mājokļus, it īpaši tiem, kas domā nopirkt savu pirmo īpašumu. Līdz ar to palielināsies arī jauno dzīvojamo māju būvniecības intensitāte – no tā iegūs visa sabiedrība, jo jauno dzīvokļu būvniecība nozīmē papildu nodokļu ieņēmumus valsts budžetā. Turklāt valsts nodevas likmes samazināšana veicinās īpašuma tiesību savlaicīgu nostiprināšanu zemesgrāmatā un īpašumu reģistrācijas sakārtošanu kopumā.

Likuma grozījumi paredz izmaiņas arī attiecībā uz būves ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā - ja ēkas (būves) īpašniekam ir elektronisks paraksts, īpašnieks iesniegumu par būves, tai skaitā jaunbūves ierakstīšanu, kā arī būves dzēšanu zemesgrāmatā, turpmāk varēs iesniegt aizpildot speciālu tiešsaistes formu Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē (www.bis.gov.lv). Pēc lēmuma par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā vai izziņas par būves neesamību pieņemšanas personas iesniegums kopā ar būves ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamajiem Būvniecības informācijas sistēmas datiem un dokumentiem tiks nodots zemesgrāmatai!

Šobrīd, lai zemesgrāmatā ierakstītu būvi, īpašnieks iesniedz nostiprinājuma lūgumu, kā arī pievieno aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, bet būves dzēšanas gadījumā – dokumentu, kas apliecina ēkas (būves) neesamību. Savukārt jaunbūves gadījumā – izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojuma oriģināls vai noraksts.

Grozījumi par būves ierakstīšanu vai dzēšanu zemesgrāmatā stāsies spēkā vispārējā kārtībā, tas ir, 14 dienas pēc likumprojekta izsludināšanas, savukārt par zemesgrāmatu nodevu samazināšanu - 2021. gada 1. jūlijā. Ministru kabinetam līdz 1. jūlijam ir jāpieņem grozījumi Ministru kabineta noteikumos, lai noteiktu valsts nodevas apmēru par īpašuma tiesību nostiprināšanu atbilstoši Saeimas dotajam uzdevumam.Avots: https://lvportals.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678