Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Nomaksas pirkums un īre ar izpirkumu – būtiskākie riski un risinājumi
Clock2020-03-06 quiggpartners.com

Nomaksas pirkums un īre ar izpirkumu – būtiskākie riski un risinājumiJa vēlies iegādāties īpašumu, bet šobrīd nav iespējams iekrāt tik lielu naudas summu, ir vērts padomāt par īri ar izpirkuma tiesībām. Tā ir iespēja nevis samaksāt visu pirkuma summu uzreiz, bet veikt nomaksu ar ikmēneša maksājumiem. “Eversheds Sutherland Bitāns” juriste Zanda Zaļuma sniedz ieskatu  riskos, kuriem noteikti būtu jāpievērš īpaša uzmanība, izvēloties šāda veida darījumus. 

 

Risks #1 – nepilnīgs līguma saturs

Mutiskās vienošanās, nepilnīgi un kļūdaini noslēgti īres līgumi – šie ir galvenie iemesli īrnieku un izīrētāju strīdiem, kurus bieži vien nepieciešams izšķirt tiesā. Visbiežāk cilvēki paši rada sev problēmas, vienodamies ar izīrētājiem mutiski, neprasot rakstisku apliecinājumu. Kā norāda juriste: “Lieki atgādināt, ka gan situācijas, gan personas un to pārstāvji mēdz mainīties, un atsaukšanās uz mutisku norunu vai savstarpēji pieņemtu izpratni strīda gadījumā nelīdzēs.”

Risinājums – izveido līgumu

Svarīgi atcerēties to, ka gan nomaksas pirkuma, gan īres ar izpirkumu gadījumā attiecības starp pircēju un pārdevēju turpināsies vairāku gadu garumā. Ir būtiski noregulēt pušu savstarpējās attiecības, tiesības un pienākumus rakstiski. Protams, neviens no mums nevar paredzēt dažādus sīkumus, tomēr ir vērts veltīt laiku tam, lai izveidotu detalizētu līgumu, iekļaujot arī informāciju, vai, piemēram, īrnieks var izmantot pagrabu sadzīves priekšmetu uzglabāšanai u.c. Ja neesi pārliecināts, ka ar līgumu spēsiet tikt galā paša spēkiem, piesaisti zvērinātu notāru

 

Risks #2 – īpašumtiesību pāreja

Viens no riska faktoriem var būt īpašumtiesību pārējas neprecizēšana. Atceries, ka gadījumā, ja īpašuma tiesības ir noformētas uz pircēja vārda, pircējs ir pilntiesīgs īpašuma īpašnieks, kas nozīmē, ka viņš ir atbildīgs par komunālo maksājumu veikšanu, nekustamā īpašuma nodokļa samaksu u.c. Savukārt, ja īpašumtiesības patur pārdevējs, tad visas prasības par konkrētā īpašuma izmantošanu, nekustamā īpašuma nodokļa samaksu (pat tad, ja īpašumā dzīvos pircējs) tiks vērstas pret viņu.

Risinājums – nosaki īpašumtiesības

Pircēja interesēs būtu nostiprināt savas īpašumtiesības. Gadījumā, ja īpašumtiesības saglabās pārdevējs, pircēja tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu būs visai ierobežotas. Piemēram, ja vēlēsies veikt kādus būvniecības darbus, būs nepieciešama īpašnieka piekrišana. Svarīgi ir pašā sākumā atrunāt, kurā brīdī notiks īpašumtiesību pāreja. Noteikti noskaidro arī to, vai pārdevēja tiesību nodrošināšanai tiks reģistrēta hipotēka. Juriste norāda, ka būtu vēlams ierobežot pārdevēja tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu līdz īpašumtiesību pārreģistrācijai. To iespējams atrunāt līgumā vai reģistrēt zemesgrāmatā, tādā veidā pasargājot pircēju no nepatīkamiem pārsteigumiem, piemēram, ilgtermiņa nomas līgumiem. Atrunājot šos īpašumtiesību pārejas nosacījumus varēsi justies drošs, ka nevienai no iesaistītajām pusēm neradīsies nekādi pārpratumi. 

 

 

Risks #3 – risku pāreja

Gadījumā, ja īpašumtiesības saglabā pārdevējs, bet īpašumā jau dzīvo pircējs, pastāv iespēja, ka pārdevējs uzstās, ka no šī brīža pircējs ir atbildīgs par visiem ar nekustamo īpašumu saistītajiem riskiem.

Risinājums – apdrošini īpašuma riskus

Gadījumā, ja pārdevējs nepiekāpjas un uzskata, ka tev jātiek galā ar riskiem,  noteikti noderēs attiecīgā nekustamā īpašuma risku apdrošināšana. Tādā veidā varēsi pasargāt savu mājokli no visiem iespējamiem riskiem. 

 

 

Risks #4 – maksājumu kavējums

Iegādājoties dzīvokli, tev noteikti nepieciešams saprast, kādas sekas gaidāmas situācijā, ja nāksies kavēt maksājumu veikšanu. Civillikums paredz, ka gadījumā, ja nomaksas pirkuma gadījumā pircējs nokavējis vismaz divus maksājumus, pārdevējs ir tiesīgs atcelt līgumu, pieprasot atlīdzību par īpašuma lietošanu un zaudējuma kompenāciju. “Tikai tad, kad šie maksājumi segti, pircējam tiek atmaksāts atlikums no tā veiktajiem maksājumiem,” skaidro juriste Zanda Zaļuma. 

Risinājums – laicīgi iepazīsties ar noteikumiem

 

Pircējam ir svarīgi jau pašā sākumā saprast, kādas sekas gaidāmas gadījumā, ja dažādu iemeslu dēļ nāktos kavēt maksājumu. Pirms mājokļa iegādes ir svarīgi saprast, vai esi gatavs uzņemties atbildību par veiktajiem maksājumiem, jo tikai tādā veidā pasargāsi sevi un savu mājokli!Avots: dzivenotiek.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678