Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Rosina uz laiku ieviest divas nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības
Clock2024-02-13 www.db.lv

Rosina uz laiku ieviest divas nekustamo īpašumu kadastrālās vērtībasTieslietu ministrija (TM) iesniegusi priekšlikumus Saeimā skatītajiem grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, lai paredzētu nekustamajiem īpašumiem uz laiku aprēķināt divas kadastrālās vērtības - fiskālo un universālo.

TM priekšlikums paredz, ka Valsts zemes dienests no 2025.gada 1.janvāra līdz brīdim, kad sāk piemērot šā likuma attiecīgā normā minēto kadastrālo vērtību bāzi, Kadastra informācijas sistēmā katram kadastra objektam aprēķinātu un reģistrētu divas spēkā esošas kadastrālās vērtības.

Tā kā aktualizētā kadastrālā vērtība uz noteiktu laiku tiktu atsaistīta no nekustamā īpašuma nodokļa, lai skaidri noteiktu, kura kadastrālā vērtība tiek piemērota nodokļu un citu publisko maksājumu vajadzībām un kura tiek izmantota citām vajadzībām, tiktu paredzēts, ka Valsts zemes dienests Kadastra informācijas sistēmā katram kadastra objektam aprēķinātu un reģistrētu divas spēkā esošas kadastrālās vērtības - fiskālo kadastrālo vērtību un universālo kadastrālo vērtību, skaidro TM.

Fiskālo kadastrālo vērtību izmantotu nodokļu - nekustamā īpašuma nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un citu - administrēšanas vajadzībām, valsts nodevām un citiem publiskiem maksājumiem. Turpretim universālo kadastrālo vērtību izmantotu citām vajadzībām.

Fiskālās kadastrālās vērtības tiks aprēķinātas atbilstoši 2024.gadā spēkā esošajai kadastrālo vērtību bāzei un normatīvajiem aktiem kadastrālās vērtēšanas jomā, kas ir piemērojami 2024.gada 31.decembrī, kā rezultātā tiks saglabāts esošais kadastrālo vērtību līmenis piemērošanai nodokļiem un citiem publiskiem maksājumiem.

Reizē likumā arī paredzēts nodefinēt brīdi, kad būs iespējams atteikties no divām kadastrālajām vērtībām, kadastrālo vērtību sasaistot ar nekustamā īpašuma nodokli.

Šodien Saeimas Juridiskās komisijā ar šo jautājumu saistītā pirmā priekšlikuma skatīšana iesākās samērā īsi pirms sēdes beigām un plašāku diskusiju sākšanai laika nepietika. Pēc komisijas priekšsēdētāja Andreja Judina (JV) rosinājuma plānots, ka atbildīgās amatpersonas attiecīgo piedāvājumu sīkāk prezentēs komisijas sēdē, visdrīzāk, nākamnedēļ.

Judins akcentēja, ka piedāvājums ir ļoti nozīmīga reforma, un ka komisijas deputātiem būs jāspēj to pamatot, ja tā tiks atbalstīta.

Nekustamā īpašuma nodokļa kontekstā TM pārstāve komisijas sēdē skaidroja, ka vispirms jāsakārto kadastrālo vērtību regulējums, pirms iespējams veidot nekustamā īpašuma nodokļa politiku.Avots: www.db.lv
Pievienoja: Pilat
Atslēgvārdi:
+371 27888678