Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022 -2026
Clock2023-11-23 www.altum.lv

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022 -20262022.gada 8.decembrī ALTUM uzsāka jaunas atbalsta programmas īstenošanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu.

 

Programma tiek īstenota Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) ietvarā #NextGenerationEU.  Pieejamais  programmas finansējums  ir 57,2 miljoni EUR, kas paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju projektiem.

 

Īstenojamā projekta mērķis ir sasniegt:

1.      Vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu;

 

2.     Uz katriem 5000 eiro renovācijas projekta attiecināmo izmaksu primārās enerģijas ietaupījumu - 1MWh/gadā.

 

Atbalsta apjoms ir 49 % * no projekta attiecināmajām izmaksām bez PVN – kapitāla atlaides veidā, kas tiek novirzīts kredītiestādes aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

*daudzdzīvokļu mājā, kurā visi dzīvokļa īpašumi pieder vienam īpašniekam – juridiskai personai vai fiziskai personai, kas ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, maksimāli pieejamā kapitāla atlaide ir līdz 200 000 euro (nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru).

Atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai – 49% no projekta attiecināmajām izmaksām (ne vairāk kā 10 000 EUR).

Termiņš projekta īstenošanai un projekta noslēguma dokumentācijas iesniegšanai  Altum -  2026.gada 31.marts.Avots: www.altum.lv
Pievienoja: Pilat
Atslēgvārdi:
+371 27888678