Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Stājoties spēkā jauniem noteikumiem, vienkāršosies būvju kadastrālās uzmērīšanas process
Clock2023-04-03 https://www.vzd.gov.lv

Stājoties spēkā jauniem noteikumiem, vienkāršosies būvju kadastrālās uzmērīšanas processOtrdien, 28. martā, stājas spēkā Ministru kabineta 2023. gada 7. martā apstiprinātie noteikumi Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, kas turpmāk noteiks kārtību, kādi dokumenti jāiesniedz Valsts zemes dienestā, lai uzsāktu būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas procesu bez apsekošanas apvidū.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka.  norāda:

Sākoties aktīvai būvniecības sezonai, jaunie noteikumi paātrinās būvju reģistrācijas procesu, atslogos mūsu klientus no atsevišķām veicamajām darbībām un efektivizēs mūsu speciālistu darbu un laiku. Tas ļaus atbrīvojušos iestādes resursus novirzīt savlaicīgākai klientu pasūtījumu izpildei.  Tomēr svarīgākais ir tas, ka šī soļa rezultātā samazinās arī klientiem pakalpojuma izmaksas, turklāt to varēs saņemt ātrāk,” par ieguvumiem, stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem.

Turpmāk Būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) process kļūs vienkāršāks, jo ar noteikumu stāšanos spēkā ir mazināts ne tikai administratīvais slogs, bet jaunā kārtība ļaus atsevišķos gadījumos atteikties no BKU, jo nepieciešamos datus Valsts zemes dienests iegūs no būvniecības informācijas sistēmas (BIS) un tikai tad, ja tie nav pieejami, tos būs jāuzrāda dokumentu veidā.

Stājoties spēkā noteikumiem, Valsts zemes dienests I grupas būves vai II grupas palīgēkas (piemēram, saimniecības ēkas, šķūnīši utml.) uzmērīs tās tikai no ārpuses, uzmērot ēkas garumu, platumu un augstumu. Pēc rakstiska ierosinājuma varēs, protams, veikt arī ēkas telpu uzmērīšanu, uz kā pamata tiks sagatavots ēkas stāvu plāns.

Telpu grupu apvienošanas vai sadalīšanas procesā nebūs nepieciešama objekta apsekošana dabā, ja sadale vai apvienošana kopš pēdējās kadastrālās uzmērīšanas ir veikta bez konstruktīvām izmaiņām un ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie būves dati atbilst spēkā esošajam regulējumam. Regulējums nosaka, ka ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas plāniem jābūt izgatavotiem sākot ar 2012. gada 26. janvāri, bet ēkas nolietojumam jābūt noteiktam sākot ar 2020.  gada 21.februāri. Ēka vai telpu grupa tiks sadalīta vai apvienota atbilstoši BIS pieejamai informācijai vai uzrādītajai būvniecības dokumentācijai. 

Noteikumi arī paredz, ja Kadastra informācijas sistēmā ēkai vai telpu grupai būs reģistrētas lietošanas veids, nebūs obligāta prasība iesniegt būvniecības dokumentu vai būvvaldes izziņu, kurā norādīts būves vai telpu grupas  lietošanas veids. 

Arī inženierbūvēm (piemēram, ceļu, ūdensvadu, torņu, elektrolīniju, ielu, tiltu, u.c.) atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības notiks bez apsekošanas apvidū ar to reģistrāciju no izpildmērījuma plāna vai izpildshēmas ar nosakāmu būves vai tās daļas kontūru un inženierbūves tipu raksturojošiem apjoma rādītājiem. Ja būs iesniegts izpildmērījuma plāns ar daļēji pārbūvētas vai atjaunotas inženierbūves daļas kontūru, Valsts zemes dienests, izmantojot  tā rīcībā pieejamo informāciju par būvi, noteiks būves kontūru un aprēķinās apjoma rādītājus par nepārbūvēto būves daļu.

Gadījumos, ja ēka ir celta uz apbūves tiesību pamata vai kā patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts, Valsts zemes dienesta speciālisti  vairs neapsekos visu zemes vienību,  bet tikai ar apbūves tiesību apgrūtināto  zemes vienības daļu vai būvju īpašuma robežas.

Valsts zemes dienestam konstatējot, ka ir izbūvēta terase vai cita ārtelpa, kas nav paredzēts būvprojektā, tad saskaņā ar jauniem noteikumiem to uzmērīs, nevērtējot vai ārtelpa ir vai nav iekļauta apjoma rādītājos ēkas būvniecības dokumentācijā. 

Jaunie noteikumi arī nosaka, ka pēc ierosinājuma BKU  darbu izpildi varēs apturēt tikai vienu reizi un ne ilgāk kā uz vienu mēnesi. BKU darbu izpildi kopumā var apturēt uz laiku līdz sešiem mēnešiem, skaitot kopā visus darbu apturēšanas termiņus. 

Valsts zemes dienests līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā klientiem neprasīs arī iesniegt ēkas labiekārtojuma anketas, tāpat netiks sastādīti ēkas nolietojuma akti, tādējādi samazinot laiku, ko speciālists pavada apsekojot objektu. 

Plašāka informācija par ēkas, inženierbūves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu bez apsekošanas ar reģistrāciju vai aktualizāciju nekustamā īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā ir publicēta mājas lapā.

 Avots: https://www.vzd.gov.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678