Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Jauna programma daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai
Clock2022-07-22 https://lvportals.lv

Jauna programma daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanaiLai uzlabotu daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti un pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu, 20. jūlijā stājas spēkā jauna programma, kuras kopējais finansējums no Atveseļošanas fonda līdzekļiem ir 57,282 miljoni eiro.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 460 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumi” mērķis ir veikt ieguldījumus daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā, lai veicinātu mājokļu jautājuma sakārtošanu Latvijā, palīdzētu sasniegt izvirzītos klimata mērķus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā un samazinātu enerģētiskās nabadzības līmeni. 

Iecerēts, ka tas arī veicinās Latvijas tautsaimniecības attīstību, jo ar energoefektivitātes pasākumu īstenošanu tiek nodrošinātas darba vietas un vietējo būvmateriālu pieprasījums, norādīts likumprojekta anotācijā.

Līdz 49% no energoefektivitātes uzlabošanas izmaksu apjoma

Programma paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem.

Atbalsts tiks sniegts kombinēta finanšu instrumenta veidā, ko veidos aizdevums vai garantija, kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai un atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

Projekta rezultātā sasniedzot vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījuma, projektiem tiks piešķirta kapitāla atlaide līdz 49% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu apjoma. Par šo kapitāla atlaides apjomu attiecīgi tiks samazināta aizdevuma pamatsumma.

Atbalstu varēs izmantot izmaksām, kas saistītas ar daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanu un pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu:

  • būvdarbu veikšanai ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās, tai skaitā logu un durvju nomaiņai, būvdarbiem pagrabtelpās un bēniņos;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei, tai skaitā nodrošinot individuālu siltuma uzskaiti. Inženiersistēmu atjaunošana ietver siltumapgādes sistēmas un ventilācijas atjaunošanu;
  • mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas piegādi pašpatēriņam;
  • projekta autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, projekta vadības izmaksu segšanai.

Atveseļošanas fonda investīciju ieviešanas termiņš ir līdz 2026. gada 31. augustam.

Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem valsts atbalsta programmas tiek īstenotas jau kopš 2009. gada. Lielākā daļa dzīvojamā fonda Latvijā ir būvēta sen, tāpēc ir nepieciešami ieguldījumi to kvalitātes uzlabošanā un it īpaši energoefektivitātes celšanā, norāda Ekonomikas ministrija. Mājsaimniecībās patērētā enerģija veido līdz 30% no visas enerģētikas jomas, tādēļ ēku sektors ietver ievērojamu potenciālu kopējo energoefektivitātes mērķu sasniegšanā.

Pēc investīciju veikšanas no Atveseļošanas fonda tiek plānots turpināt sniegt atbalstu dzīvojamo ēku energoefektivitātei, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, norādīts anotācijā.Avots: https://lvportals.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678