Nekustamā īpašuma vērtēšana un nekustamā īpašuma tirgus cenas noteikšana

Pēc definīcijas nekustamā īpašuma vērtēšana ir nekustamā īpašuma tirgus cenas noteikšanas process, ko vada sertificēts vērtētājs.
Latvijas teritorijā nekustamā īpašuma vērtētāja sertifikātu izsniedz LĪVA (Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas) sertifikācijas birojs.

Kādus īpašumus ir iespējams novērtēt:

  • Zeme un meži;
  • Lauksaimniecības zeme;
  • Komercapbūves zeme;
  • Dzīvojamās telpas un ēkas;
  • Privātmājas;
  • Komerciālais un specializētais nekustamais īpašums;
  • Noliktavas un citas biznesa telpas;
  • Ražošanas telpas;
  • Veikalu un biroju telpas;
  • Viesnīcas un viesu nami;

Nekustamā īpašuma vērtēšana nepieciešama lai, piemēram, finansēšanai, nekustamā īpašuma pārdošanai vai pirkšanai, ieguldījumu analīzei, īpašuma apdrošināšanai un taksācijai, taču vairākumā gadījumu, iespējams, tā ir visnoderīgākā, iegādājoties mājokli ar bankas aizdevumu.

Sertificētu ekspertu novērtējums mājokļa pircējam un finansētājam apliecina, ka konkrētais nekustamais īpašums ir novērtēts atbilstoši tirgus situācijai. Īpašuma iegādāšanās, izmantojot aizdevumu, bieži vien ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai iegādātais nekustamais īpašums atbilstu prasītajai cenai vai tirgus vērtībai.

Kā notiek īpašuma vērtēšana?

Īpašumā vērtētājs ierodas iepriekš sarunātā laikā. Īpašniekam iepriekš būtu jāsagatavo visi nepieciešamie un viņa rīcībā esošie dokumenti - zemes robežu plānu, ēku un būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas, tā sauktās - inventarizācijas lietas. Pamatojoties uz šiem dokumentiem, viņš veic īpašuma apskati īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas klātbūtnē.

Vērtētājs izstaigā un fotografē īpašumu, pievēršot uzmanību ēkas konstruktīvo elementu fiziskajam stāvoklim - sienām, pārsegumiem, pamatiem, jumtam, materiālam, no kura būvēta ēka. Apskate jāveic ļoti rūpīgi, nosakot ne tikai ēkas konstruktīvo elementu tehnisko stāvokli, bet arī ēkas fizisko un morālo nolietojumu un izpētot arī šīs apbūves tehniskos parametrus.
Vērtētājs novērtē arī iekštelpas - sienas, griestus, grīdu.
Kustamā manta - kā sadzīves tehnika un mēbeles netiek ietvertas vērtējumā.

Tiek vērtēts vai telpu plānojums atbilst kadastrālās uzmērīšanas lietai, ja tāda pastāv, vai projektam, ja ēka nav nodota ekspluatācijā. Vērtētājam savos pierakstos jāatzīmē, vai telpu plānojums atbilst Valsts zemes dienesta kadastra datiem vai ēkas projektam. Ārpus pilsētām daudzi īpašumi sastāv no vairākām ēkām un būvēm, un parasti tikai pamatceltne jeb māja ir ierakstīta zemesgrāmatā, bet citas palīgceltnes - saimniecības ēkas, šķūņi, garāžas - ne.

Kas attiecas uz zemes gabalu - Ir izdalāmi 3 veidi - individuālās apbūves zeme, lauksaimniecībai paredzēta zeme, ražošanai paredzēta zeme, un attiecīgi kāds pielietošanas veids katrai iespējams. To nosaka konkrētās pilsētas vai pagasta apstiprināti attīstības plāni, un pirmais, ko dara vērtētājs, skatās, ko/vai uz šīs zemes drīkst būvēt un kāds ir minimālais zemes gabala atļautais lielums.

Galvenais, ko nedrīkst aizmirst - ka vērtētāja atskaitē norādītājai īpašuma vērtībai nav nekāda sakara ar kadastra vērtību, un reālā tirgus vērtība var būt gan augstāka, gan zemāka.

Ja vēlaties noskaidrot sava īpašuma tirgus vērtības cenu intereses pēc, vai ir plānota īpašuma pārdošana un vēlaties iegūt savu, neatkarīgu īpašuma vērtējumu, kurš derētu Jūsu vai pircēja bankai, un nezināt, kurš vērtētājs šādu pakalpojumu sniedz, sazinieties ar mums, savedīsim Jūs kopā ar mūsu sadarbības partneriem- sertificētiem vērtētājiem, kuru vērtējumus akceptē visas Latvijas teritorijā darbojošās komercbankas.