Nekustamā īpašuma pirkuma līgums un kā to pareizi noslēgt.

Kas ir nekustamā īpašuma pirkuma līgums?
Tas ir dokuments starp pircēju un pārdevēju kurā tiek atrunāts kādā veidā notiks nekustamā īpašum pirkšanas/pārdošanas process. Darījumos ar nekustamo īpašumu ir ļoti būtiski padomāt par darījuma drošību.
Pirkuma līgumā vissvarīgāk ir atrunāt maksājumu kārtību - vai maksājums tiks veikts caur darījuma kontu vai nē, vai visa pirkuma maksa tiks samaksāta uzreiz vai pa daļām un kādas ir atrunātās sekas, ja dažādu iemeslu dēļ īpašumtiesību pāreju tomēr nav iespējams reģistrēt Zemesgrāmatā.

Zemesgrāmatā iesniedz līgumu kopā ar nostiprinājuma lūgumu, kurā zvērināts notārs ir apliecinājis parakstu, nostiprinājuma lūdzēju rīcībspēju un pārstāvības tiesības. Tas nozīmē, ka ir pārbaudīta abu pušu identitāte, faktiskā rīcībspēja un pārstāvības tiesības, ja kāda no pusēm darbojas uz pilnvaras pamata, pārstāvot citu cilvēku. Nostiprinājuma lūguma forma ir atkarīga no noslēdzamā darījuma satura, tādēļ vislabāk, ja zvērināts notārs pats sastādīs nostiprinājuma lūgumu.

Tiek izdalītas 3 populārākās iespējas, sastādot līgumu:

  • Līgums ir dokuments, kuru sastāda Zvērināts notārs. Tomēr jārēķinās, ka zvērināta notāra amata atlīdzība par līguma sastādīšanu saskaņā ar Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumu Nr. 737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību” 6. punktu ir 0,5% no darījuma summas, bet ne mazāk kā 80 eiro. Papildus jau noteiktajai taksei notārs iekasēs arī faktiskos izdevumus par ieskatīšanos dažādās datubāzēs, piemēram, Komercreģistrā, Iedzīvotāju reģistrā, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā u. c., kas notāram ir maksas pakalpojums.
  • Sagatavot līgumu pašrocīgi - ja izlemjat sastādīt to pašu spēkiem, jārēķinās, ka par tā saturu atbildību arī uzņematies paši, arī par sekām, kādas var iestāties neatbilstoši sagatavota līguma dēļ. Internetā ir iespējams atrast daudz un dažādus Pirkuma līguma paraugus, bet jārēķinās, ka paraugi neietver Jūsu īpašuma specifiku, līguma paraugi ir standarta, neiekļaujot tajā kādu būtisku niansi, kas var izrādīties visai nozīmīga pārdošanas procesā;
  • Pirkuma līgumu sastāda Nekustamo īpašumu kompānija - nereti šādu pakalpojumu sniedz kompānijas, kuras darbojas Nekustamo īpašumu tirgū, pat, ja savu īpašumu esat izlēmis pārdot saviem spēkiem. Pirms uzticēt sava īpašuma Pirkuma līgumu sagatavošanu, ir būtiski noskaidrot, vai šī kompānija vai aģents ir reģistrēts Nekustamo īpašnieku starpnieku reģistrā. Reģistrs pieejams šeit: https://www.em.gov.lv/lv/nekustama-ipasuma-darijumu-starpnieku-registrs. Šis ir būtisks faktors, kas apliecina, ka kompānijas darbības tiek uzraudzītas, tādā veidā izvairoties no krāpniekiem. Kompānijas parasti sastāda līgumu par konkrētu summu, ne procentu apmērā, kā tas ir Zvērinātu notāru gadījumā.

Ja neesat pārliecināts par savām prasmēm sastādot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, vai vēlaties saņemt konsultāciju, kāda informācija noteikti ir jāiekļauj, vai vēlaties to uzticēt mums, droši zvaniet vai rakstiet, vai sazinieties ar mums kontakformā - ietaupīsim Jūsu laiku, sniedzot bezmaksas konsultāciju, jautājumos, kuri skar nekustamā īpašuma pārdošanu, nevēršoties pie citām iesaistītājām institūcijām.