Nekustamā īpašuma pārdošanas nodoklis un kad to piemēro

Īpašuma pārdošanas gadījumā, fiziskai personai var būt jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā no saņemtā ienākuma.
Tādēļ pirms jebkura darījuma ar nekustamo īpašumu ir nepieciešams noskaidrot, vai konkrētajā situācijā nodoklis ir jāmaksā, kā tas aprēķināms un kāds ir tā samaksas termiņš.
Lai noteiktu summu, no kuras maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis, no pārdošanas cenas jāatņem tā iegādes vērtība un tajā veikto ieguldījumu vērtība, ja vien tas ir zināms.

Piemērs:

  • Fiziskā persona 2019.gadā par 60 000 euro pārdod nekustamo īpašumu, kurš ir iegādāts 2014.gadā par 35 000 euro, īpašumam šajā posmā tika nomainīts jumts par 10 000 euro (ir kvītis par paveiktajiem darbiem). Aprēķinātais ienākums no šī darījuma ir 15 000 euro (60 000-35 000-10 000). Līdz ar to maksājamais nodoklis budžetā no darījuma būs 3000 euro (15 000x 20 %)

Par jebkuriem veiktajiem darbiem ir nepieciešami darījuma apstiprinoši dokumenti, lai tie būtu vērā ņemami pie nodokļa aprēķina.

Ir gadījumi, kad iedzīvotāju ienākumu nodoklis, pārdodot Jums piederošo nekustamo īpašumu, nav jāmaksā, proti, tas nav jāmaksā, ja ienākums tiek gūts no tāda īpašuma pārdošanas, kas:

  • Īpašumā (no dienas, kad nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) vairāk nekā 60 mēnešus (tātad 5 gadus) un vismaz 12 mēnešus šajā periodā līdz pārdošanas dienai ir deklarētā dzīvesvieta;
  • Īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz īpašuma atsavināšanas dienai ir vienīgais īpašums;
  • Ir vienīgais nekustamais īpašums, no kura gūtais ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc īpašuma atsavināšanas.;

Līdz ar to,ir ļoti svarīgi nekustamo īpašumu savlaicīgi ierakstīt zemesgrāmatā, būtībā uzreiz pēc tā iegādes, lai izpildītos minētais nosacījums par 60 mēnešu periodu un no ienākuma par īpašuma pārdošanu nebūtu jāmaksā nekustamā īpašuma pārdošanas nodoklis jeb iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā.

Piemērs:

  • ja fiziska persona vienīgo nekustamo īpašumu, kas nav bijis tās īpašumā vairāk nekā 60 mēnešus, pārdod 2021.gada 12.jūnijā un 12 mēnešu laikā no īpašuma pārdošanas dienas gūtais ienākums no jauna netiek ieguldīts nekustamajā īpašumā, tiek uzskatīts, ka 2022.gada 12.jūnijā persona ir guvusi ienākumu no īpašuma pārdošanas un tai ir jāiesniedz VID deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma un jānomaksā nekustamā īpašuma pārdošanas nodoklis no pilnas darījuma summas - 20% no darījuma summas

Ja Jums ir kas neskaidrs vai māc šaubas par to, cik un kādi nodokļi Jums būtu jāmaksā pārdodot savu nekustamo īpašumu, droši zvaniet, rakstiet, vai sazinieties ar mums kontakformā, un mēs Jums sniegsim Jums bezmaksas konsultāciju.