Nekustamā īpašuma īres līgums, un kā to pareizi sastādīt

Ja Jums pieder īpašums, un vēlaties to izīrēt, tādējādi gūstot papildus ienākumus, ļoti nozīmīgs faktors ir pareizi sastādīts īres līgums.

Nekustamā īpašuma īres līgums ir visbiežāk izmantotais svešas mantas lietošanas līgums. Slēdzot līgumu privāti vai izvēloties vienoties mutiski, bieži vien tiek pieļautas būtiskas kļūdas, kuras vēlāk var mēģināt izlabot, tikai vēršoties tiesā.

Bieži vien nomas vai īres līgumu cilvēki sagatavo paši saviem spēkiem, atrodot piemēru internetā vai aizņemoties jau noslēgta līguma paraugu no paziņām. Paņemot par paraugu svešu īres vai nomas līgumu, jārēķinās, ka tajā var būt iekļauti arī ļoti īpatnēji noteikumi, kas ir paredzēti konkrētajam gadījumam. Var atgadīties, ka, slēdzot šādu līgumu, cilvēki iekuļas vēl lielākās nepatikšanās nekā tad, ja vispār nebūtu noslēgts līgums.

Slēdzot nomas īpašuma īres līgumu, svarīgi ir pārliecināties, ka iznomātājs vai izīrētājs patiešām ir konkrētā īpašuma īpašnieks. Jāprasa uzrādīt zemesgrāmatas apliecību, kurā norādīts īpašnieks. Zemesgrāmatu ierakstus var pārbaudīt arī Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā. Noteikti jāpievērš uzmanība tam, vai īpašumam nav uzlikta aizlieguma atzīme. Ielūkojoties zemesgrāmatas ierakstos, piemēram, var pārliecināties, vai īpašums, ko plānojat īrēt nav kopīpašums - tādā gadījumā ir jābūt abu īpašnieku piekrišanai un īres līgumu slēdz abi īpašnieki.

Ja Jūs esat izlēmis par labu sava īpašumu izīrēšanai, tomēr līdz galam neesat pārliecināts, kādai informācijai būtu jābūt īres līgumā, lai tas nenostrādā Jums par sliktu vai netiekat apkrāpts, parakstot pašrocīgi sastādītu īres līgumu - sazinieties ar mums kontakformā, un mēs Jums sniegsim Jums bezmaksas konsultāciju, kā arī piedāvājam sastādīt īres līgumu, kurš būtu drošs kā Jums, tā arī īrniekam.